Chào mừng đến với cá nhân của lớp 8b4

Nơi giao lưu của các thành viên trong lớp

Lịch kiểm tra trong tuần : Thứ 3 tiết 2 gdcd
                                           Thứ 4 tiết 2 đại số
                                           Thứ 6 tiết 3 lý

Lịch nộp bài : văn - viết về người lãnh đạo

Kế hoạch tháng : 

Lịch nghỉ: